a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Lezionet Beninje

Fotot e mëposhtme përmbajnë përshkrime dhe imazhe të formave më të zakonshme të lezionit beninj të lëkurës. Këto lloje të lezioneve rrallë paraqesin ndonjë rrezik serioz për shëndetin, por ato ende duhet të monitorohen për të parë çdo rritje ose ndryshim të paparashikueshem.