Melanom

ŠTA JE MELANOM?

Melanom je maligni tumor koji može da se razvije iz prethodnog mladeža kod 30% pacijenata ili nastaje de novo na zdravoj koži. Najčešće se javlja na trupu kod muškaraca i na nogama i trupu kod žena. Melanoma se uopšteno javlja kao makula (fotografija 29) ili čvorić (fotografija 31) različitih boja i slabo definisanih granica (fotografije 28 i 30).

Kada se dijagnoza postavi u ranoj fazi (fotografija 36) izlečenje je moguće i to putem hirurške ekscizije. Nasuprot tome, kasno postavljena dijagnoza (fotografije 43 i 44) dovodi do širenja u unutrašnje organe i daleko lošije prognoze. To znači da je prevencija jedino konrketno i efektno sredstvo koje imamo na raspolaganju da se suočimo sa melanomom.

 

Kako melanom izgleda? – A-B-C-D-E pravilo

Rizik od razvoja karcinoma kože je često povezan sa našim genima. Svako ko zna za slučajeve bolesti u sopstvenoj porodici i ima neki od tipova kože koji nose veći rizik bi trebalo da preduzme mere predostrožnosti i jednom godišnje ode na pregled. Melanom se često ne prepozna na prvi pogled jer se teško razlikuje od mladeža ili belega. Za postavljanje rane dijagnoze koristi se A-B-C-D-E pravilo. Promena je sumnjiva ukoliko je asimetrična (A) (fotografija 37), nema jasne granice (B)(fotografija 32), ukoliko se boja menja (C)(fotografije 33,34), ukoliko je prečnik veći od 6 mm (D)(fotografija 40).

 

Evolucija (E), (takođe - elevacija) kao što su promene boje, veličine, oblika, površine, elevacija (fotografije 35,38,39,41,42), i simptomi kao što su svrab ili krvavaljenje su glavni znakovi maligniteta. Nadalje, pojava nove promene na zdravoj koži kod osoba starijih od 40 godina se smatra sumnjivom i u tom slučaju bi trebalo konsultovati dermatologa.

   

PREGLED PROMENE SUMNJIVE NA MELANOM

Čitava koža se pregleda u potrazi za sumnjvim promenama. Ukoliko ih nema, dermatolog će Vas razuveriti i objasniti tačno šta predstavljaju različite lezije na Vašoj koži. Dermatolog neće samo pregledati sumnjive promene golim okom, već će takođe koristiti i dermoskop koji predstavlja ručni uređaj koji se stavlja na kožu i promena posmatra pod uvećanjem i na taj način omogućava precizniju i ranu dijagnozu melanoma (fotografije 45,46). Neke osobe mogu imati različite oblike karcinoma kože (fotografija 47) ili mogu razviti nov karcinom kože kasnije, tako da je važno da takve osobe vrše regularne samopreglede, ali i da budu redovno praćene od strane dermatologa.

Osobe koje imaju brojne mladeže na koži ili imaju brojne atipične mladeže (fotografija 48) imaju veći rizik i kod njih je korisno praćenje uz digitalnu fotografiju.

 

Melanom je, što se tiče smrtnosti, najozbiljniji oblik raka kože. Može nastati bilo gde na koži. Najčešće mesto nastanka melanoma kod muškaraca najčesće nastaje na trupu, a kod žena na nogama i trupu. Melanom je veoma zloćudan tumor koji se razvija iz ćelija koje prave pigment u koži. Melanomi mogu spontano nastati na koži koja je prethodno bila potpuno zdrava ili na prethodno postojećem mladežu čak u 30-50% slučajeva. U većini slučajeva tumorske ćelije počinju da rastu u najnižim slojevima epiderma.

Kako melanom izgleda? - A-B-C-D-E pravilo

Melanom se često ne može raspoznati golim okom i u početku ne izgleda različito od mladeža. Za postavljanje rane dijagnoze može biti korisno A-B-C-D-E pravilo: ukoliko je promena asimetrična (A), nema jasne granice (B), ako se boja menja (C) i ukoliko je veći od 5mm u prečniku (D). Evolucija (E), kao što je promena boje, oblika, veličine, elevacija, površina kože, i simptomi kao što su svrab i krvavljenje, su glavni znak maligniteta. Nadalje, pojava bilo koje nove promene na koži koja je prethodno izgledala normalno kod pacijenata starijih od 40 godina se smatra sumnjivom, te takav pacijent mora obavezno da se konsultuje sa lekarom.

 

A: Asymmetry – Asimetrija: ako povučete liniju kroz sredinu promene, videćete da dve polovine nisu simetrične.

B: Borders – Ivice: nepravilna, izreckana ivica.

C: Color – Boja: različita prebojenost mladeža - prisustvo više boja: crna, braon, ružičasta, crvena ili bela.

D: Diameter – Dijametar: preko 6 mm u promeru.

E: Evolution – Evolucija: promena boje, veličine, oblika, izgleda površine, vertikalni rast, pojava svraba ili krvavljenja.

EUROMELANOMA is the official skin cancer prevention campaign from EADO.