Κερασοειδή αιμαγγειώματα

Τα κερασοειδή ή κερασόχροα αιμαγγειώματα είναι καλοήθεις βλάβες και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Πρόκειται για αγγειακές δομές, ερυθρές, επίπεδες ή θολωτές.

Μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στο σώμα. Συνήθως, εμφανίζονται με την πάροδο της ηλικίας.