ბრტყელუჯრედოვანი კიბო

ბრტყელუჯრედოვანი კიბო, ანუ ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომა ხშირად წარმოიქმნება აქტინური კერატოზის გადაგვარების შედეგად  და კლინიკურად მოგვაგონებს ზედაპირულ ბაზალუჯრედოვან კიბოს.  ამასთან მისი ზედაპირი უფრო მეტადაა დაფარული ქერქით და კანიდან შესამჩნევადაა ამოწეული (ფოტო 20-27). სიმსივნის ეს სახეობა შესაძლებელია შეცდომით მიჩნეულ იქნეს მეჭეჭად. ბრტყელუჯრედოვანი კიბო იშვიათად იძლევა მეტასტაზებს ლიმფურ კვანძებსა და სხვა ორგანოებში, შესაძლებელია   დამთავრდეს პაციენტის სიკვდილით. 

 

 

EUROMELANOMA is the official skin cancer prevention campaign from EADO.