მელანომის რისკ-ფაქტორები

 ქვემოთ მოცემულია  მელანომის რისკ-ფაქტორების ჩამონათვალი:

 

 • მრავლობითი ჩვეულებრივი  ან/და კლინიკურად ატიპიური მელანოციტური ნევუსი

 • დიდი ზომის კონგენიტალური(თანდაყოლილიმელანოციტური ნევუსი
 • მელანომის, ან არამელანომური კანის კიბოს ანამნეზი

 • დიდი რაოდენობით მელანოციტური ან ატიპიური ხალის ან /და მელანომის ოჯახური ანამნეზი

 • სერიოზულიმტკივნეული და ბუშტოვანი დამწვრობაგანსაკუთრებით მიღებული ბავშვობის ასაკში
 • ინტენსიური ინსოლაცია
 • რუჯის მიღების შეუძლებლობა ან კანის I და II ფოტოტიპი

 • წითური ან ღია ფერის თმათვალის ღია ფერიჭორფლის წარმოქმისკენ მიდრეკილება

 • იმუნოსუპრესია
 • სოლარიუ და ულტრაიისფდრის ნათურების გამოყენება

 • ჩატარებული ფოტოქიმიოთერპია (PUVA)  როგორც მკურნალობის მეთოდი

 • ასაკის მატება