არამელანომური კიბოს რისკ-ფაქტორები

ქვემოთ მოცემულია არამელანომური კანის კიბოს განვითარების რისკ-ფაქტორები:

 • გენეტიკური ფაქტორი
 • სხივების ზემოქმედება
 • ადამიანის პაპილომავირუსის ინფექცია ანამნეზში
 • კანის ქრონიკული ანთებითი დაავადება ანამნეზში
 • გარკვეული ქიმიური ნივთიერებების ზემოქმედება კანზე (მაგ.: კუპრისაწვავიზეთი)

 • დარიშხანის ზემოქმედება
 • კანზე ცხის, ან მზის ზემოქმედება
 • კანის ქრონიკული ანთებითი დაავადება
 • იმუნოსიპრესია
 • და II კანის ფოტოტიპი
 • უკვე ჩატარებული ფოტოქომიოთერაპია  (PUVA)მკურნალობის თვალსაზრისით