ჰემანგიომა

ჰემანგიომა კეთილთვისებიანი სისხლძარღვოვანი დაზიანებრომელიც ვიზუალურად შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახისდაწყებული ლაიდან, დამთავრებული კვანძით. მათი ფერი მერყეობს ღია წითელიდან მუქ იისფრამდეისინი ყველაზე ხშირად ახალშოილებში გვხვდება.

ჰემანგიომები ხასიათდებიან გარკვეული თავისებურებებით, სწრაფი ზრდა სიცოცხლის პირველთვეებშიხოლო ბავშვის ზრდასთან ერთად ხდება მისი ზომაში შემცირება ან რული გაქრობა.