კეთილთვისებიანი წარმონქმნები

შემდეგი გვერდი მოიცავს აღწერასა და სურათებს კანის ყველაზე გავრცელებულ კეთილთვისებიანი სიმსივნეების  შესახებისინი იშივიათად შეიძლება იყვნენ სიცოცხლისათვის საშიშნითუმცაღა მონიტორინგი მაინც საჭიროა, რათა არ მოხდეს მათი გადაგვარება, ატიპიური ცვლილებების  განვითარება.