დერმატოფიბრომა

 

ნის  კეთილთვისებიანიფიბროზული დაზიანებაა,რომელიც წარმდგენილია კვრივიკანიდან წამოწეული ან ჩაღრმავების სახითდიამეტრით რამოდენიმე  მმდან  რამოდენიმე სმ-მდეისინი როგორც  წესი ყავისფერიაიშვიათად შეიძლება შეგვხვდეს  ვარდისფერიც.

 

 ისინი ძირითადად გვხვდებიან სხეულ ქვედა ნაწილებზეთუმცა ისინი შეიძლება განვითარდნ ნებისმიერ ადგილზე.

 

 ხშირად ხდება მათი შეცდომით დიაგნოსტირება როგორც კისტა ან მელანოციტური ნევუსიორ თით შორის   მოქცევის და ზეწოლის შედეგად წარმოიქმნება ჩაღრმავება და პალპირებადი ხდება კვანძი, რაც დერმატოფიბრომის არსებობაზე მიგვითითებს.