ANGIOMI

Angiomi su dobroćudni tumori. Crvenkaste, ravne ili kupolaste strukture.

Obično se nalaze na površini kože i mogu biti na bilo kojem djelu tijela. Obično nastaju sa starenjem.