ՈւՄ (UV) Ճառագայթ. եւ Ազդեցությունը


Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները եւ նրանց ազդեցությունը

Գոյություն ունեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 3 տեսակներ` UV-C, UV-A և UV-B: 

UV-A (400 – 315 նանոմետր)

UV-B (315 – 280 նանոմետր)

ՈՒՄ (UV) ճառագայթները ունեն միջազգային չափման միավորներ՝ 1-11-ը: Որքան մեծ է միավորը, այքան բարձր Է վնասակար ազդեցությունը մաշկի վրա, ինչպես նաև  մաշկի քաղցկեղի առաջացման ռիսկի գործոնը:


Աղբյուրը` Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն